När man blir äldre…

…ska man få välja att bo hemma och få hemtjänst

…ska man, när det blir för svårt att bo hemma även med hemtjänstens stöd, få flytta till särskilt boende eller trygghetsboende

…ska man kunna lära känna den hemtjänstpersonal som kommer och ger en stöd i vardagen – det ska inte vara nya personer hela tiden

…ska man kunna känna att personalen i hemtjänsten eller i särskilt boende har arbetsförhållanden som gör att arbetet kan ske utan stress och på en hög kvalitetsnivå.

Att bo hemma, eller inte

Valfrihet är viktigt, valfrihet som skapar kvalitet i livet. Som att kunna välja att bo kvar hemma med stöd av hemtjänsten. En bra hemtjänst ger frihet till de som behöver hjälp i vardagen. En bra hemtjänst ger också möjlighet för par att bo tillsammans fast att ens make/maka behöver mer stöd än vad man kan ge själv.

Valfrihet är också att kunna flytta till ett trygghetsboende. Ett trygghetsboende är lite som ett studentboende för äldre. Man bor lite mindre, lite närmre och med större gemensamhetsytor. Ett trygghetsboende har inte någon personal från kommunen, men det kan ju ofta vara smart att ha en hemtjänstgrupp placerad där eftersom många i kvarteret kan ha hemtjänst.

Trygghetsboende som det ser ut idag i Strängnäs kommun är egentligen som vilket 70+ boende som helst. Det är ofta nyproducerade lägenheter, med pris därefter och bostadskö. Ett trygghetsboende borde även det vara ett biståndsbeslut. Kommunen borde ha trygghetsboenden med personal/hemtjänsten, lite som ett särskilt boende för pigga äldre. Annars kan man kalla det för särskilt boende om man vill.

Valfrihet är också att få flytta till särskilt boende när det känns som att allt är beroende på hemtjänsten. När man inte kan gå ut längre. När man vill ha folk runt omkring sig för det mesta. Det ska inte vara svårt att få ett beslut om att flytta till särskilt boende. En person som känner sig utsatt och vill flytta till särskilt boende ska inte behöva orka slåss för det!

Kvinna inom omsorgen som pratar med man i rullstol

I vårt budgetförslag avsatte vi 160 miljoner i fastighetsinvestering för 2018 och 31 miljoner för personal och drift under 2019 för att ett nytt särskilt boende med 40 platser skulle kunna byggas. Det tror vi är lösningen på att ge fler plats på särskilt boende. Det gör också att en del av dem som bor på särskilt boende är äldre som behöver mindre stöd, till fördel för andra boende och personalen. Att ha andra boende i sin närhet som kan sällskapa gör att personer med Alzheimer försämras långsammare. En bra bonus för att låta de som vill flytta till särskilt boende.

Att ha hemtjänst

För många äldre är hemtjänsten en förutsättning för livskvalitet. Det betyder att hemtjänsten måste ha en bra kvalitet. Det betyder då också att personalen måste få en chans att göra sitt jobb. Bemanningen måste ha marginal för sjukdomar och frånvaro, beslutade timmar måste ge utrymme för att ge det stöd som är tänkt. Personalen ska förstås få möjlighet att utveckla sina kunskaper och ta del av nya rön om till exempel omsorgsteknologi, som de kan använda för att skapa en bättre hemtjänst.

Äldre kvinna som sitter och tittar på en kvinnlig omsorgspersonal som har händerna på kvinnans axlar

Vi vill riva upp LOV-systemet (LOV=lagen om valfrihetssystem, det vill säga valfriheten för privata företag att konkurrera med kommunerna). Det har skapat ett ineffektivt system, där resurser går åt till resor och administration… och vinster… istället för att lägga allt i hemtjänstens utförande. Om kommunen hade all hemtjänst skulle det innebära att antalet personal kan öka och att det blir kortare avstånd mellan dem som får hemtjänst. Då hade resurserna kunnat läggas på att stärka hemtjänsten och personalen, att minska antalet anställda per chef och få ned sjukfrånvaron. Att kunna välja ett privat företag istället för kommunen istället för att få bättre hemtjänst, är inte valfrihet som vi vill ha den.

Budget för de äldre

Om du vill läsa hela vårt budgetförslag så hittar du det här, Skuggbudget 2018-2020

Här är de förslag och satsningar som kan ses som kopplade helt eller delvis till äldre personer:

Inga besparingar på socialnämnden! (15 miljoner kr)

Våra förslag på förbättringar skulle falla platt med majoritetens sparförslag.

Försök inom omsorgen – 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön (6 miljoner kr)

I flera kommuner har försök gjorts med 6 timmars arbetsdag. Med bra resultat på exempelvis sjukfrånvaro och kvalitet.

Utbyggnad – särskilt boende (år 2019) (31 miljoner kr)

40 extra platser, ni ser fördelarna i texten ovan.

35 demensplatser (4,2 miljoner kr)

En demensplats på särskilt boende har lite högre personaltäthet, lite fler personer som kan stötta och hjälpa. Det är viktigt för många personer med demens som idag bor på plats med vanlig bemanning. Det är bra för personalen och för andra boende när personer med demens får egna resurser istället för att få andra boendes resurser.

Förberedelse återförande hemtjänst till kommunal drift (1,5 miljoner kr)

Genomförandet av LOV var inte bra, för mycket lämnades åt sidan och vi ser resultatet idag.

Ökat antal handläggare / arbetsmiljö (1,2 miljoner kr)

Det behövs mer resurser på socialkontoret. Både för handläggarnas arbetsmiljö och för det arbete som är viktigt för alla som behöver socialtjänstens hjälp.

Heltid som rättighet > ökad bemanning (9 miljoner kr)

Vi vill kombinera rätten till heltid med att låta det leda till ökad bemanning när de som vill går upp i tid.

Kompetensutveckling personal inom omsorg (2,5 miljoner kr)

Våra argument för att satsa på kompetensutveckling ser du i texten ovan.

Trygg och säker hemgång (4,5 miljoner kr)

Överenskommelsen med Landstinget kring hur det ska gå till när äldre kommer hem eller till särskilt boende efter en sjukhusvistelse kommer att göra det bättre för alla, för sjukhusen, omsorgen och de äldre. Det kostar däremot en del pengar.

Utökad larmpatrull (3,75 miljoner)

För att de som bor hemma med hemtjänst ska kunna känna sig trygga med att någon kommer snabbt när de trycker på larmet, eller när kamera visar att något är fel.

Socialbibliotekarie (0,6 miljoner kr)

För dig som inte så lätt kan komma till biblioteket, t.ex om man bor på särskilt boende, så är det bra att biblioteket kan komma till dig.

Utveckling av måltider för barn och äldre (0,5 miljoner kr)

Måltiden är så mycket mer än maten. Det är känslan, intrycken, sällskapet som kommer i samband med maten. Ett arbete behöver göras för inte minst de som får maten hemskickad.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.