Vänsterpartiet i Strängnäs kommun Blogg

Kvinna inom omsorgen som pratar med man i rullstol 0

När man blir äldre…

…ska man få välja att bo hemma och få hemtjänst …ska man, när det blir för svårt att bo hemma även med hemtjänstens stöd, få flytta till särskilt boende eller trygghetsboende …ska man kunna...

0

Är författningssamlingen aktuell?

INTERPELLATION Till kommunalrådet Jacob Högfeldt I 3 kap 30 § i Kommunallagen står det att “Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten på kommunens eller landstingets webbplats”. Därför antog KS 2014-02-14 en policy...