Café Radikal – Tillväxt till livs eller tillväxt till döds – Birger Schlaug 17 nov

Motion: Ändring av arbetsordningen avseende interpellationer m.m.

I kommunallagens 5 kapitel 63 § föreskrivs fullmäktige att i en arbetsordning beskriva de ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden. Vad fullmäktiges arbetsordning ska innehålla framgår av 64 §. En av de områden som ska vara med är (punkt… Fortsätt läsa →

Interpellation – Hur jobbar presidiet?

(Denna interpellation har än så länge fastnat hos presidiet innan behandling i fullmäktige, på grund av att fullmäktiges ordförande inte nämns som övriga av fullmäktige beslutade mottagare av interpellationer) Mottagare: Leif Lindström , KF ordförande Jag vill börja med att… Fortsätt läsa →

Motion: Så undviker eller minskar vi antalet halkolyckor!

Många skadar sig i halkolyckor under vinterhalvåret. Kvinnor är överrepresenterade i alla åldersgrupper från tonåren och upp till 80+. Antalet olyckor som medför sådana skador att personen uppsöker sjukvården uppgår till knappt 10 per 10 000 personer. Att förebygga sådana… Fortsätt läsa →

Motion: Ge värdefulla skogsområden skydd

I samband med gallringarna och föryngringsavverkningarna i Lötområdet uppmärksammades vi på kommunens skogsvårdsplan för de kommunalägda skogsområdena. I området har en variation på åtgärder gett allt från orörda områden och naturvårdshuggning till rena kalhyggen. Det är uppenbart att kommunen och… Fortsätt läsa →

Motion: Jämställd historia

Historia är ett ständigt aktuellt och engagerande ämne. Dessutom är historia en viktigt del i kommunens varumärke. Jämställdhet är en av de mänskliga rättigheterna. Kvinnor och män ska kunna ha frihet att kunna ta del av kommunens historia på samma… Fortsätt läsa →

« Äldre inlägg

© 2017 — Drivs med WordPress

Tema av Anders NorenUpp ↑