Motion – Längre tid i förskolan för barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar

”Skolan ska vara organiserad på ett sätt som överensstämmer med att eleven är i fokus från förskolan vidare till grundskolan och genom gymnasiet.
Varje barn ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar. …
Möjligheten att utöka vistelsetiden för de barn i förskolan som i dag har rätt till 15 timmar ska utredas.” – Majoritetsförklaringen 2014

Vi delar majoritetens syn på förskolan som en naturlig del av skolan. Förskolan är avgörande för en bra pedagogisk start på elevens väg genom skolan. Förskolan är en plats för lärande och social kunskap. Det ska inte (längre) ses som en plats där föräldrar lämnar sina barn för att kunna förvärvsarbeta eller studera utan som en del av barnets väg till att få godkända betyg med sig från gymnasiet. Utifrån det ställer vi oss frågande till varför elever vars föräldrar är föräldralediga med ett av elevens syskon eller är arbetslösa har nedsatt vistelsetid till 15 timmar per vecka.

Från kommunens hemsida:
”Rätt till barnomsorg

  • har barn från 12 månaders ålder till förskoleklasstart vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar.
  • har barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling.
  • har barn till föräldrar som är arbetssökande. Vistelsetid är max 15 timmar per vecka.
  • barn till föräldrar som är föräldralediga med nytt syskon. Vistelsetid är max 15 timmar per vecka.”
    (Enligt uppgift från förvaltningen så är vistelsetiden för personer med sjukersättning begränsad till sjukersättningens omfattning)

Vi anser att Strängnäs ska sälla sig till ett flertal kommuner i Stockholms och Uppsala län och införa en längre vistelsetid än 15 timmar. Vi föreslår att den maximala vistelsetiden fastställs till 6 timmar per dag (30 timmar per vecka).

Förslaget innebär sannolikt ett ökat antal barn på förskolorna vissa tider/dagar jämfört med idag. Fördelning av resurser sker idag baserat på antal barn, inte utifrån vistelsetid. Det gör att förskolan får samma ersättning för ett barn med nedsatt tid som för ett barn på heltid. Det gör att förslaget inte har några ekonomiska effekter för förskolorna. Vid en förväntad övergång till ersättning för vistelsetid kommer förslaget snarare dämpa effekten av en sådan förändring för enskilda förskolor med många barn med nedsatt tid (när dessa går upp i tid). Vår bedömning är att de pedagogiska fördelarna vida överväger mot eventuella negativa effekter av förslaget.

Vi yrkar att

Reglerna för rätt till förskola ändras så att alla barn mellan 1-5 år har rätt till en vistelsetid på upp till 6 timmar per dag/30 timmar per vecka, även om föräldrarna inte förvärvsarbetar eller studerar på heltid.

 

David Aronsson(V)                                                         Sandra Blanksvärd(V)

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.