Arvodena är för höga!

I första kommentaren till Strängnäs tidnings referat av kommunstyrelsens arvodesbeslut kunde man läsa… ”Enda gången alla partier är överens är när de egna arvodena skall höjas. Skandal.”

Alla partier är inte överens. Vad jag vet så stödjer iallafall inte (V)i, SP eller Mfp förslaget till beslut, speciellt i fallet för moderaternas ”kommunalråd som representerar de partier som inte sitter i majoritet” (även benämnd oppositionsråd). I och för sig kan ju SP och Mfp ha ändrat sig, men det tror jag inte.

Vänsterpartiet har i vårt förslag till budget med en besparing på arvodena. Jag kommer lägga följande yrkande (i princip) när ärendet når fullmäktige:

  1. Att ”aktuellt månatligt riksdagsmannaarvodet” ersätts av ”för året av SCB fastställt prisbasbelopp” som underlag för arvoden i bilaga 2 och i de av Kommunstyrelsen föreslagna att-satserna.
  2. Att procentsats för andre vice ordförande i KS sänks till 20%
  3. Att ersättningen till det femte kommunalrådet ”representerar de partier…” sänks till 10%
  4. Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringar enligt att-sats 1-3 ovan.

Detta medför att ersättningsgrunden sänks från 56 000 kr/månad till 42 800 kr/månad. Därmed blir kommunalrådens arvoden i nivå med välbetalda högre chefer inom kommunal sektor. Detta är en mer relevant nivå för personer som ska företräda folket i sin helhet.

Detta minskar också de politiska kostnaderna med 1,7 miljoner utan att det går ut över de ledamöter som sitter i nämnder och fullmäktige.

David Aronsson
Gruppledare i fullmäktige och (förstås) medlem i V Strängnäs

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *