Vårt förslag till budget och mål

I årsplanen beskriver vi hur vi anser att kommunen och dess bolag ska drivas och vilken servicenivå vi förväntar oss för den budget vi föreslår för nästa år (2017).

Vänsterpartiet lägger igen ett eget förslag till ekonomisk plan med budget och mål för 2017-2019. Vi delvis från majoritetens förslag, men tar fram ett helt eget förslag utifrån det underlag som förvaltning och nämnder har lämnat.

En bild som visar en del av en sida från en årsplan
Vänsterpartiet Strängnäs Ekonomisk plan 2017-2019 med preliminära ramar, med yrkande finns här som en pdf-fil.

Det går en tydlig skiljelinje mellan Vänsterpartiet och både majoritet och övrig opposition. Vi i Vänsterpartiet lägger ett förslag på årsplan som kan leva upp till det vi lovade i valrörelsen. I vårt förslag finns inga nedskärningar inom skola, vård och omsorg.