Taggat: Privatskolor

Att upphöra med elevpengssystemet 0

Att upphöra med elevpengssystemet

Innan du börjar läsa detta och om du sedan väljer att leta vidare och trassla in dig i frågan så kan det vara väl värt att fundera över om vad som egentligen är skollagens...

Lokalkostnader… statistik och allmänt lurendrejeri 0

Lokalkostnader… statistik och allmänt lurendrejeri

Skolans lokalkostnader har varit en stående punkt för alla typer av organisationsändringar och strul inom Strängnäs skolor ända sedan friskolorna började poppa upp som svampar ur marken (iallafall på Tosterön). Som en liten reaktion...

Motion: Motion angående att upphöra med elevpengsystemet 0

Motion: Motion angående att upphöra med elevpengsystemet

Motion angående att upphöra med elevpengsystemet Vi har idag en situation där flera skolor lider av elevkullar som inte är i optimal storlek, en situation som skapas av det nuvarande finansieringssystemet. Systemets utformning med...

Halverad tilldelning, dubblerat behov 0

Halverad tilldelning, dubblerat behov

Debatten har rasat i tidningen de senaste dagarna kring den individuellt sökbara delen av kostnadsersättningen till skolorna för barn med särskilda behov. I och med ett beslut vid antagande av Barn och Utbildningsnämndens budget...