Taggat: Politisk organisation

Arvoden ska vara relevanta för uppdraget 0

Arvoden ska vara relevanta för uppdraget

Detta är vad jag (David Aronsson) sa i fullmäktige som första inlägg i debatten om arvodesnivåerna. KF § 13 (Läs beslutsunderlaget här) (…och Strängnäs tidnings reportage här) Vänsterpartiet hade i vårt förslag till budget...

Allmänpolitisk debatt på KF den 29 mars 4

Allmänpolitisk debatt på KF den 29 mars

Sagt av David Aronsson (Vänsterpartiet Strängnäs) på kommunfullmäktige den 29 mars 2010 i den allmänpolitiska debatten: Jag tänkte säga att jag inte är någon stor anhängare av dessa allmänpolitiska debatter. Fast jag ändrade mig...

Vi vill inte ha mer än minimiantal i KF 0

Vi vill inte ha mer än minimiantal i KF

Det finns ingen demokratisk eller annan rationell anledning för att ha mer än minimiantalet på 51 mandat i fullmäktige. Diskussionerna blir inte mer levande, partierna blir inte bättre på att balansera på den tunna...

Motion: vice Gruppledare 0

Motion: vice Gruppledare

Motion angående införande av vice gruppledare i KF Det är inte alltid gruppledarna kan vara närvarande på gruppledarmöten. Det kan vara många olika anledningar, t.ex. jobb, barn eller att man helt enkelt är någon...