Taggat: Politisk organisation

Vänsterpartiet Strängnäs skuggbudget – ramar och mål 2015 0

Vänsterpartiet Strängnäs skuggbudget – ramar och mål 2015

Mål och budgetramar för år 2015 Resultatbudget, drift- och investeringsramar utgör de ekonomiska förutsättningarna för nämndernas planering av verksamheten. Kommunfullmäktiges mål och fördelning av budgetramar ska skapa riktning för prioriteringar i nämndernas arbete med...

Kommunpolitiskt program antaget 0

Kommunpolitiskt program antaget

Vänsterpartiet Strängnäs kommunpolitiska program för nästa mandatperiod är klart. Du kan läsa det genom menyn ovan. Där kan du läsa delar eller hela stycken genom att välja kapitel i menyn.

Budgetförslag… eller tävling i brist på politisk hederlighet? 0

Budgetförslag… eller tävling i brist på politisk hederlighet?

Inför fullmäktige på måndag (21/11) så har flera partier presenterat sina budgetförslag. Det har även vi. När man läser de andra förslagen skulle man kunna tro att det är val nästa år. Mycket fina...

Argumentation och yrkande KF 20 juni 2011, 10§ Partistöd 0

Argumentation och yrkande KF 20 juni 2011, 10§ Partistöd

Detta är vad jag (David) sa på KF den 20 juni 2011 angående en föreslagen höjning av partistödet. KF § 10 Utökning av partistöd från 764 000 kr/år till 995 000 kr /år Det...

Arvoden ska vara relevanta för uppdraget 0

Arvoden ska vara relevanta för uppdraget

Detta är vad jag (David Aronsson) sa i fullmäktige som första inlägg i debatten om arvodesnivåerna. KF § 13 (Läs beslutsunderlaget här) (…och Strängnäs tidnings reportage här) Vänsterpartiet hade i vårt förslag till budget...

Allmänpolitisk debatt på KF den 29 mars 4

Allmänpolitisk debatt på KF den 29 mars

Sagt av David Aronsson (Vänsterpartiet Strängnäs) på kommunfullmäktige den 29 mars 2010 i den allmänpolitiska debatten: Jag tänkte säga att jag inte är någon stor anhängare av dessa allmänpolitiska debatter. Fast jag ändrade mig...