Taggat: Motioner – Interpellationer

0

Interpellation – Vilket särskilt stöd ges?

Frågor till Barn- och utbildningsnämndens ordförande.                                      Kommunfullmäktige 29 oktober 2018 Andel behöriga till yrkesprogram har för Strängnäs kommunala skolor den senaste mandatperioden sjunkit från 84,5% till 78,5%. Det genomsnittliga meritvärdet för kommunala skolor har...