Taggat: Miljö

Medborgarförslag: Stäng Trädgårdsgatan för bilar 1

Medborgarförslag: Stäng Trädgårdsgatan för bilar

Detta är vad David Aronsson framförde som argument för att ett medborgarförslag om att stänga Trädgårdsgatan för biltrafik skulle bifallas. Under åren har flera åtgärder vidtagits för att förbättre trafiksituationen på/kring Trädgårdsgatan. Den senaste...

Sammanfattning av Vänstepartiets klimatkonferens den 27 november, 2011 0

Sammanfattning av Vänstepartiets klimatkonferens den 27 november, 2011

Under lördagen anordnade, med Vänsterpartiet Strängnäs som initiativtagare, Vänsterpartiet i Eskilstuna och Strängnäs tillsammans med Vänsterpartiet Sörmland och ABF en välbesökt klimatkonferens i stadshuset i Eskilstuna.Syftet med konferensen var att föra upp klimatfrågorna högre upp...

Prioritering för VA-utbyggnad utan underlag 0

Prioritering för VA-utbyggnad utan underlag

Detta är vad jag sa angående tidsplanen för utbyggnad av kommunalt VA till omvandlingsområden på KF den 26 april 2011. KF § 21 I Djupvik/Storudden så finns matningsledningar till och från området framdraget sedan...

Beslutad Klimat- och energiplan var egentligen inte tillräckligt bra 0

Beslutad Klimat- och energiplan var egentligen inte tillräckligt bra

Detta är vad jag sa och yrkade på fullmäktige den 26 april 2011 angående förslaget till Klimat- och energiplan med energieffektiviseringsstrategi. KF 11 Jag tycker inte att lönsamhet ska stå med som krav när...