Taggat: Miljö

Sammanfattning av Vänstepartiets klimatkonferens den 27 november, 2011 0

Sammanfattning av Vänstepartiets klimatkonferens den 27 november, 2011

Under lördagen anordnade, med Vänsterpartiet Strängnäs som initiativtagare, Vänsterpartiet i Eskilstuna och Strängnäs tillsammans med Vänsterpartiet Sörmland och ABF en välbesökt klimatkonferens i stadshuset i Eskilstuna.Syftet med konferensen var att föra upp klimatfrågorna högre upp...

Prioritering för VA-utbyggnad utan underlag 0

Prioritering för VA-utbyggnad utan underlag

Detta är vad jag sa angående tidsplanen för utbyggnad av kommunalt VA till omvandlingsområden på KF den 26 april 2011. KF § 21 I Djupvik/Storudden så finns matningsledningar till och från området framdraget sedan...

Beslutad Klimat- och energiplan var egentligen inte tillräckligt bra 0

Beslutad Klimat- och energiplan var egentligen inte tillräckligt bra

Detta är vad jag sa och yrkade på fullmäktige den 26 april 2011 angående förslaget till Klimat- och energiplan med energieffektiviseringsstrategi. KF 11 Jag tycker inte att lönsamhet ska stå med som krav när...

Miljöinvesteringar ska betalas gemensamt 0

Miljöinvesteringar ska betalas gemensamt

Detta är vad vi framförde i KF gällande ny anslutningstaxa för VA. Se även Strängnäs tidning. KF §12 Områden omvandlas ju vare sig vi vill eller inte. Det är inte alltid avloppslösningarna är sådana...