Etikettarkiv: Miljö

Motion: Ge värdefulla skogsområden skydd

I samband med gallringarna och föryngringsavverkningarna i Lötområdet uppmärksammades vi på kommunens skogsvårdsplan för de kommunalägda skogsområdena. I området har en variation på åtgärder gett allt från orörda områden och naturvårdshuggning till rena kalhyggen. Det är uppenbart att kommunen och … Läs mer

Publicerat i Fullmäktige | Etiketter , | Lämna en kommentar

Vänsterpartiets förslag på Årsplan 2015

Nu finns vårt förslag på Årsplan 2015 med budget 2016-2017 i menyn ovan. Vi visar där hur man undviker att skära i skola och omsorg, trots kommunens besvärliga ekonomiska situation.

Publicerat i Politiska dokument | Etiketter , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Kommunpolitiskt program antaget

Vänsterpartiet Strängnäs kommunpolitiska program för nästa mandatperiod är klart. Du kan läsa det genom menyn ovan. Där kan du läsa delar eller hela stycken genom att välja kapitel i menyn.

Publicerat i Politiska dokument | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Medborgarförslag: Stäng Trädgårdsgatan för bilar

Detta är vad David Aronsson framförde som argument för att ett medborgarförslag om att stänga Trädgårdsgatan för biltrafik skulle bifallas. Under åren har flera åtgärder vidtagits för att förbättre trafiksituationen på/kring Trädgårdsgatan. Den senaste är ju att det blev en … Läs mer

Publicerat i Kommentarer och uttalanden | Etiketter , , | 1 kommentar

Sammanfattning av Vänstepartiets klimatkonferens den 27 november, 2011

Under lördagen anordnade, med Vänsterpartiet Strängnäs som initiativtagare, Vänsterpartiet i Eskilstuna och Strängnäs tillsammans med Vänsterpartiet Sörmland och ABF en välbesökt klimatkonferens i stadshuset i Eskilstuna.Syftet med konferensen var att föra upp klimatfrågorna högre upp på den politiska agendan. Under förmiddagen … Läs mer

Publicerat i Övrigt | Etiketter | Lämna en kommentar

Prioritering för VA-utbyggnad utan underlag

Detta är vad jag sa angående tidsplanen för utbyggnad av kommunalt VA till omvandlingsområden på KF den 26 april 2011. KF § 21 I Djupvik/Storudden så finns matningsledningar till och från området framdraget sedan 2009. En hel del av fastigheterna … Läs mer

Publicerat i Kommentarer och uttalanden | Etiketter , | Lämna en kommentar

Beslutad Klimat- och energiplan var egentligen inte tillräckligt bra

Detta är vad jag sa och yrkade på fullmäktige den 26 april 2011 angående förslaget till Klimat- och energiplan med energieffektiviseringsstrategi. KF 11 Jag tycker inte att lönsamhet ska stå med som krav när vi pratar om energieffektivisering i en … Läs mer

Publicerat i Kommentarer och uttalanden | Etiketter , | Lämna en kommentar

Miljöinvesteringar ska betalas gemensamt

Detta är vad vi framförde i KF gällande ny anslutningstaxa för VA. Se även Strängnäs tidning. KF §12 Områden omvandlas ju vare sig vi vill eller inte. Det är inte alltid avloppslösningarna är sådana att det lämpar sig att 200 … Läs mer

Publicerat i Kommentarer och uttalanden | Etiketter , | Lämna en kommentar