Taggat: Kongress 2010

Kongressmotioner 0

Kongressmotioner

Vänsterpartiet Strängnäs har lämnat in tre motioner angående  valplattformen. De behandlar arbetstidsförkortning, partiets miljöpolitik och statens roll i näringslivet. I korthet går de ut på att vi vill att partiet verkar för en förkortning...