Taggat: arbetsmiljö

Medborgarförslag: Stäng Trädgårdsgatan för bilar 1

Medborgarförslag: Stäng Trädgårdsgatan för bilar

Detta är vad David Aronsson framförde som argument för att ett medborgarförslag om att stänga Trädgårdsgatan för biltrafik skulle bifallas. Under åren har flera åtgärder vidtagits för att förbättre trafiksituationen på/kring Trädgårdsgatan. Den senaste...

Förbättra KS och KF årsrapport, KF 29/3 2

Förbättra KS och KF årsrapport, KF 29/3

Sagt av David Aronsson (Vänsterpartiet Strängnäs) på (det av allmänpolitisk debatt förkortade) kommunfullmäktige den 29 mars 2010. KF 8: Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges årsrapport för 2009 Jag ser det som en brist att man väljer...