Vänsterpartiets Strängnäs, inte bara en stad och sen resten

Strängnäs kommun är en kommun delad i flera lite större tätorter. Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk samt Strängnäs stad. Strängnäs kommun har även mindre tätorter som Härad, Fogdö och Länna, men också flera omvandlingsområden där fritidsboende blir permanentboende. Det är en fördel då det blir lättare att hitta just den plats som passar en själv, men det ställer också vissa krav på kommunen.

Vi tycker det är viktigt att den kommunala servicen fungerar i hela kommunen. Det kan gälla skola och barnomsorg, äldreomsorg eller kollektivtrafik och möjlighet att cykla.

Under mandatperioden 2014-2018 stängdes flera mindre skolor och högstadier. Det var en fortsättning på en flytt av mellanstadiet på flera skolor. Vänsterpartiet anser att skolan måste vara effektiv och det ska finnas tillräckligt med personal, men samtidigt behöver skolans roll som samlingspunkt utanför de stora tätorterna värnas och de yngre elevernas möjligheter att gå i skola nära hemmet finnas. Ett flexibelt arbetssätt med lokaler som möjliggör skolverksamhet och fritids på de platser där det finns förskolor är vår modell för att skapa närhet till skolan för de små barnen.

Det är viktigt att kommunen bidrar till att även de som bor utanför de större tätorterna kan delta i samhället fullt ut, bedriva företagsverksamhet och ha tillgång till ett digitalt samhälle. Genom att fortsätta underlätta bredbandsutbyggnad, se till att kollektivtrafik finns i tillräcklig omfattning och att cykelbanor eller iallafall bra cykelmöjligheter finns mellan de olika delarna av kommunen så skapas bra kommunikationer.