Den kommunala ekonomin

Strängnäs kommun har en stor skuldbörda inom de kommunala bolagen. Det är viktigt att investeringar som sker kan självfinansieras. Strängnäs kommun kan bidra till detta genom att inte kräva utdelning från bolagen. Speciellt i nuvarande situation där det är viktigt att de klarar att minska sina skulder.

Att Strängnäs kommuns bolag har en hög låneskuld ser vi inte som konstigt, då stora investeringar krävs för att tillgodose kraven på kommunal service i form av bland annat fler förskolor, äldreboenden och bostäder för unga vuxna. Detta sker som ett resultat av en snabb ökning av invånarantalet i kommunen. Likaså har stora miljöinvesteringar gjorts (främst kraftvärmeverket). Så länge som driftsfinansieringen inom kommunal förvaltning och bolag är långsiktigt hållbar ser vi inga problem med att kommunen och bolagen lånar för nödvändiga investeringar.

Vi anser att kommunen under många år har byggt upp en ”verksamhetsskuld”. En skuld som bland annat består av nedskurna skolor, omsorgspersonal med skrapsår på knäna och vägar med hål i. Anledningen till detta är att de styrande majoriteterna prioriterade låg skatt på ett sådant sätt att verksamheten blev lidande. År ut och år in hittade majoriteten på besparingar som skulle täcka frånvaron av en skattejustering, besparingar som i stort inte hade någon effekt mer än att öka på verksamhetsskulden. Det är inte långsiktigt hållbart.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
svängningar i verksamhetens kvalitet och långsiktiga hållbarhet, på grund av kortsiktiga svängningar i nationell eller internationell ekonomi, inte ska uppstå