Utbildning för vuxna

Komvux och Grundvux är mycket viktiga verksamheter, både för samhället och för enskilda personer. Möjligheten att få en andra chans medför att utbildningsnivån hos befolkningen ökar och fler människor kan hitta sin plats i samhället. I en allt mer kunskapsintensiv omvärld har det blivit svårare att byta yrkesbana. Komvux ska kunna ge möjligheter till det. Även de elever som sent inser att de behöver högre betyg för att nå sina mål och vill öka sina kunskaper i hopp om att få ett högre betyg måste kunna få plats på komvux. Rätten till en andra chans ska alltid finnas.

Att SFI-utbildningen, svenska för invandrare, görs individanpassad så att eleverna kan tillgodogöra sig svenska så snabbt som möjligt är viktigt. För att vuxna med eller utan studievana ska kunna motiveras att genomgå ytterligare utbildning så krävs det att utbildningen görs effektiv, intressant och attraktiv för både de som är analfabeter och de som har universitetsstudier bakom sig.