Utbildning för vuxna

Komvux och Grundvux är mycket viktiga verksamheter, både för samhället och för enskilda personer. Möjligheten att få en andra chans medför att utbildningsnivån hos befolkningen ökar och fler människor kan hitta sin plats i samhället. I en allt kunskapsintensivare omvärld har det blivit svårare att byta yrkesbana. Komvux ska kunna ge möjligheter till det. Även de elever som sent inser att de behöver högre betyg för att nå sina mål och vill öka sina kunskaper i hopp om att få ett högre betyg måste kunna få plats på komvux. Rätten till en andra chans ska alltid finnas.

Komvux i Strängnäs har under många år levt en undanskymd tillvaro och många kurser har svårt att locka elever. Främst naturvetenskapliga kurser har haft det svårt, vilket medfört att de inte erbjudits och därmed minskar även intresset.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
elever på Komvux i Strängnäs ska kunna läsa alla gymnasiekurser

Att SFI-utbildningen, svenska för invandrare, görs individanpassad så att eleverna kan tillgodogöra sig svenska så snabbt som möjligt är viktigt. För att vuxna med eller utan studievana ska kunna motiveras att genomgå ytterligare utbildning så krävs det att utbildningen görs effektiv, intressant och attraktiv för både de som är analfabeter och de som har universitetsstudier bakom sig.