Unga vuxnas rätt till ett självständigt liv

Bland gruppen unga vuxna hittar man i dag stora ekonomiska och sociala orättvisor. Arbetslösheten är mycket hög och bristen på billiga lägenheter är stor i Strängnäs. Detta begränsar möjligheten att bestämma över sitt eget liv. Att inte ge förutsättningar för unga vuxna att ta kontroll över sitt liv ser vi inte bara som förlust för ungdomarna själva, det är också en förlust för hela samhället.

Dessutom är det viktigt att kommunen, som har en hög medelålder bland de anställda, kan förbereda en generationsväxling och därmed erbjuda unga vuxna arbete.