Kultur

Det kulturella utbudet i kommunen utgör en väsentlig del i attraktionskraften för besökande och boende i Strängnäs kommun. Ett rikt kulturliv bidrar till en förbättring av medborgarnas livskvalitet, främjar kreativitet och fyller en viktig identitetsskapande funktion.

Kultur är ett medel för samspel mellan människor, för uttryck och förmedling av upplevelser, information, känslor och erfarenheter. Kulturen måste därför tas in på samhällslivets alla områden. Kultur ska inte bara finnas tillgänglig för konsumtion utan även för utövande. Det är särskilt viktigt att olika kulturaktiviteter blir tillgängliga för barn och görs tillgängliga även för personer med funktionsnedsättning, som konsument, men ännu viktigare som utövare.

Kulturarbetarna, de som skapar upplevelserna eller gör det möjligt för andra att delta, är en avgörande grupp för ett rikt kulturliv. Kommunen ska bidra till att de får förutsättningar att utföra sitt arbete. Det kan gälla samarbete med kommunen kring aktiviteter och informationsspridning eller att se till att det finns tillräckligt med lokaler och platser för kulturarbete.

Biblioteken har en viktig funktion att fylla och tillgängligheten för boende i alla kommundelar ska vara god, både genom att det finns filialer och att öppettiderna är generösa. För att utveckla den uppsökande verksamheten vill vi även skapa social- och skolbibliotekarietjänster. Multeums kulturella verksamhet kan förbättras ytterligare genom att bygga ut det med nya lokaler.