Kollektivtrafik och trafik

En väl fungerande kollektivtrafik är ett måste i en kommun som vill sträva mot lägre utsläpp av växthusgaser. Kollektivtrafiken bör ses över så att den överensstämmer med människors behov vad gäller linjenät och byten mellan buss och tåg. För att stimulera användningen av kollektivtrafik kommer Vänsterpartiet att verka för en avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. Det är viktigt för tillgänglighet och miljö. Vi vill införa det stegvis,  först för barn och ungdomar, färdtjänstberättigade och senare för alla. Ett första steg på vägen är att alla skolelever har busskort som gäller hela kommunen, året runt.

För att göra kollektivtrafiken attraktiv och för att ge möjlighet till bra kommunikationer mellan kommundelarna vill vi ha linjer med hög täthet mellan kommundelarna. I samarbete med Landstinget vill vi också ha bättre koppling mellan mindre orter och landsbygden med vårdcentraler i Strängnäs och Mariefred.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kollektivtrafiken blir avgiftsfri inom kommunen, med en tydlig koppling och balans med ökad turtäthet och linjetäthet

Utbyggnaden av cykelbanor måste också fortsätta så att det blir ett heltäckande nät mellan de större kommundelarna och inom Strängnäs stad samt Mariefreds, Stallarholmens och Åkers Styckebruks tätorter.

För att ge gymnasieelever som stannar i kommunen en fördel och för att minska den ekonomiska belastningen för familjer eller enskilda så vill vi ha körkortsutbildning som gymnasiekurs på Thomasgymnasiet. Körkort är ett krav för många yrken och kommunen har ett intresse av att öka möjligheten för anställning.