Inledning

Syftet med vår politik är att ge ett så bra liv till alla som det är möjligt. Som vi ser det har kommunen ett ansvar i allt från utbildning av förskolebarn till omsorg av äldre. Kommunen har som största arbetsgivare också ett stort ansvar för att säkerställa en bra arbetsmiljö för de som arbetar inom kommunen liksom att bereda arbetstillfällen för unga vuxna.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
kommunens tjänster och service ska ha sådan omfattning och kvalitet att de av alla kommunmedborgare uppfattas som i princip heltäckande för deras behov

När det byggs ska segregerande bostadsområden undvikas genom blandade boendeformer. Fler mindre lägenheter med billig hyra är ett av Vänsterpartiet stående krav. Det är en förutsättning för eget boende för lågavlönade, ungdomar, många ensamstående och gamla. För att få ner boendekostnaderna vill vi arbeta för sänkta avgifter för till exempel vatten och avlopp. Vi vill även få ned hyrorna genom att Strängnäs Bostad AB inte ska ha krav på att lämna utdelning till kommunen.

Det är viktigt att kommunen använder ägandedirektiven för det kommunala fastighetsbolaget för att få fram bostadsbyggande som motsvarar efterfrågan på ex. mindre billiga hyreslägenheter.

Alla kommundelar bör växa jämt i förhållande till sin folkmängd så att nödvändig samhällsservice kan upprätthållas och samhällena hållas levande.

Vänsterpartiet arbetar för en generös och solidarisk flyktingpolitik. Vi anser att kommunen har en viktig funktion att fylla och ser det som självklart att kommunen ska ta emot flyktingar.