Fritid

En rik och aktiv fritid är en hjälp och ofta en förutsättning för en god hälsa hos enskilda personer. Därför är det viktigt att det finnas möjlighet till friluftsverksamhet i varje kommundel.

Särskilda satsningar måste göras på breddidrotten med små lokala idrottsanläggningar som kan skötas i föreningsregi eller genom bostadsbolagens egen försorg, likaså bör ansvaret för driften av vissa badplatser överlåtas till föreningsregi med finansiellt stöd. Vidare bör det finnas motionsspår i varje kommundel. Anpassade fritidsaktiviteter måste finnas även för personer med funktionsnedsättning.

Kommunen måste även i tider av digital fritid anpassa sig efter dess strukturer, t.ex. genom att etablera folkbiografer under kommunal regi.

Kommunens stöd till föreningar ska vara väl utbyggt och avsett att främst underlätta för barn och ungdomar att utan oskäliga kostnader kunna utöva de fritidsaktiviteter som passar just dem.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
Strängnäs kommun både med ekonomiska resurser och med egen verksamhet underlättar för alla att skapa ett rikt fritidsliv