Fritidsaktiviteter

Vi kommer att verka för att fritidsgårdarna ges tillräckliga resurser och möjligheter att utvecklas. De har en bra verksamhet idag som vi gärna ser utvecklas vidare.

Utbudet av fritidsaktiviteter ska vara brett. Det ska vara lätt att få kommunala bidrag för aktiviteter som startas och drivs av och för ungdomar och unga vuxna. Vi vill också stötta olika aktiviteter som vänder sig till ungdomar som inte är med i någon förening och inte är engagerade på andra sätt. Stödet till breddidrott som riktar sig till alla barn ska vara starkt. Att få en vana och glädje att motionera, att samverka med andra i ett lag och hitta ett intresse är viktigt för allas fysiska och psykiska hälsa. Kommunen kan också behöva ge extra stöd till föreningar och andra organisatörer för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i aktiviteterna.

Kommunens stöd till föreningar ska vara väl utbyggt och avsett att främst underlätta för barn och ungdomar att utan oskäliga kostnader kunna utöva de fritidsaktiviteter som passar just dem.