Inledning

Vi vill arbeta för att Strängnäs ska bli en bra barn- och ungdomskommun för alla. Det sker i första hand genom en bra skola och förskola, men även genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Barn och ungdomars möjligheter att påverka de beslut som berör dem måste bli ännu bättre. Vi tycker att alla frågor som direkt rör barn och ungdomar ska gå på remiss till ungdomsrådet. Vi vill också att Strängnäs ska göra ett försök med ungdomsfullmäktige.