Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen gör stora och viktiga insatser. Vår vilja är att ungdomsmottagningens verksamhet ska innefatta upplysning och stöd till ungdomar om mobbning, sexualitet, droger och missbruk samt hjälp och råd vid kontakt- och relationsproblem. Vi vill att ungdomsmottagningen ska arbeta mer förebyggande ute på skolorna.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
ungdomsmottagningen fortsätter att utvecklas i samråd med de som besöker den och når ut till både pojkar och flickor på ett bra sätt

En central placering, men med ett läge där besökande ungdomar kan få vara anonyma om de vill, är mycket viktigt. Förändringar av verksamheten ska diskuteras med ungdomsrådet och besökare innan ändringarna sker.

Vänsterpartiet vill uppmärksamma att barn och ungdomspolitiken tillåter alltjämt att barn och unga med funktionsnedsättning upplever större ohälsa, i form av nedstämdhet och bristande välbefinnande. Detta är delvis en fråga för Ungdomsmottagningen. Ungdomsmottagningens uppdrag måste också tydliggöras för gruppen funktionsnedsatta med utvecklingsstörning.