Kulturskolan

För att främja elevernas kulturintresse bör en aktiv kulturskola bibehållas och utvecklas. Med de nuvarande höga terminsavgifterna ser vi en risk att barn utesluts från kulturskolan på grund av föräldrarnas ekonomiska situation. Vi vill att alla barn och unga ska få möjlighet att delta i Kulturskolan aktiviteter, därför vill vi ha låga eller inga terminsavgifter.