Kulturskolan

För att främja elevernas kulturintresse bör en aktiv kulturskola bibehållas och utvecklas. Med de nuvarande höga terminsavgifterna ser vi en risk att barn utesluts från kulturskolan på grund av föräldrarnas ekonomiska situation.

Exempel: En familj med tre barn som vill gå ämneskurser på kulturskolan får en årskostnad på 3150 kr, samt i värsta fall en tillkommande instrumenthyra på 2700 kr. Enligt Vänsterpartiet Strängnäs är det en orimlig kostnad.

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att
all kommunal skolgång ska vara avgiftsfri för barn och ungdomar. Det gäller även kulturskolan