Fritidsgårdarna

Vi kommer att verka för att kommunen ska ha fältsekreterare och att fritidsgårdarna ges tillräckliga resurser och möjligheter att utvecklas. Fritidsgårdarna kan dock inte täcka upp alla intresseområden och ålderskategorier, därför måste det även satsas på andra delar. En sådan satsning är ett nytt Ungdomens Hus där verksamheten även fortsättningsvis bygger på ungdomarnas eget engagemang. Fritidsverksamhet ska i alla kommundelar ge barn och ungdomar möjlighet till en aktiv och stimulerande fritid.

Utbudet av fritidsaktiviteter får inte vara alltför stereotypt; alla vill t.ex. inte idrotta. Det ska vara lätt att få kommunala bidrag för aktiviteter som startas och drivs av ungdomar. Vi vill stötta olika aktiviteter som vänder sig till ungdomar som inte är med i någon förening och inte är engagerade på andra sätt. Det är allmänt känt att det finns en koppling mellan våld, kriminalitet och drogmissbruk och ungdomars brist på meningsfull sysselsättning.