Vänsterpartiets Strängnäs, en bra barn- och ungdomskommun

Vi vill arbeta för att Strängnäs ska bli en bra kommun för alla barn och unga. Det sker i första hand genom en bra skola och förskola, men även genom ett brett utbud av fritidsaktiviteter.

Ungdomsrådet ska fortsätta, men barn och ungdomars möjligheter att direkt påverka de beslut som berör dem måste bli ännu bättre. Vi vill att Strängnäs ska göra ett försök med ett ungdomsfullmäktige.