Kommunpolitisk program / Valprogram

Använd menyn för att hitta de olika avsnitten

Inledning……………………………………………………………………………………………………………………………. 1

Ideologisk grundsyn…………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

Vänsterpartiets Strängnäs, en bra barn och ungdomskommun – för alla………………………………………. 3

Förskola och fritidshem…………………………………………………………………………………………………….. 3

Grund- och gymnasieskolan………………………………………………………………………………………………. 4

Kulturskolan……………………………………………………………………………………………………………………. 5

Fritidsgårdarna………………………………………………………………………………………………………………… 5

Ungdomsmottagningen…………………………………………………………………………………………………….. 5

 

Vänsterpartiets Strängnäs, en bra kommun för alla…………………………………………………………………… 6

Utbildning för vuxna………………………………………………………………………………………………………… 6

Unga vuxnas rätt till ett självständigt liv…………………………………………………………………………….. 6

Rätt till arbete………………………………………………………………………………………………………………….. 7

Stöd till personer med funktionsnedsättning……………………………………………………………………….. 8

Jämställdhet…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

Rätten till ett rikt liv under hela livet………………………………………………………………………………….. 9

Kultur…………………………………………………………………………………………………………………………… 10

Fritid…………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

Miljö och fysisk planering……………………………………………………………………………………………….. 11

Trafik&Kollektivtrafik……………………………………………………………………………………………………. 12

 

Vänsterpartiets Strängnäs, en välfungerande kommun……………………………………………………………. 13

Lokal demokrati…………………………………………………………………………………………………………….. 13

Personalen…………………………………………………………………………………………………………………….. 14

Den kommunala ekonomin………………………………………………………………………………………………. 14

 

Använd menyn för att hitta de olika avsnitten