Kommunpolitisk program 2019-2022

Vänsterpartiet har långsiktiga perspektiv och målsättningar, vilka inte alla kan uppnås under en mandatperiod. Vårt program ska alltså inte bara ses som en beskrivning av vår politik för de närmsta fyra åren utan också som en viljeinriktning och en målsättning som i vissa avseenden sträcker sig längre fram än över nästa mandatperiod. Programmet ska förstås också ses som en inriktning, även om det finns konkreta exempel på åtgärder vi vill göra. Det kan ses som en grund för hur vi kommer att agera när vi gör andra frågor/situationer/behov till politiska frågor eller när vi reagerar på andras förslag.

Efter att i opposition mot både moderater och socialdemokrater bland annat försökt försvara skolan från nedskärningar och förbättra personalsituationen inom omsorgen så vill vi nu vara med och styra kommunen. Det är vi villiga att göra med partier som delar vår grundsyn på demokrati, jämställdhet och solidaritet. Först och främst är vi ett oppositionsparti som skiljer sig från övriga partier i vår syn på solidaritet och miljö, men vi ser förutsättningar att på kommunal nivå bidra till  att göra Strängnäs kommun till en bättre kommun att bo och verka i.

Läs programmets delar här på sidan via menyn, eller läs Kommunpolitiskt program 2019-2022 som en pdf-fil.