Vi reserverar oss mot att majoriteten höjer sina arvoden!

Reservation mot Fullmäktiges beslut den 17 december 2018 i ärende 9 – Nya regler om ersättning till förtroendevalda

(Dnr KS/2016:201)

Vi anser att fullmäktiges beslut om ökade arvoden till kommunalråden och ordförandena i Socialnämnden och Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bryter mot grundtanken i kommunens vision och övergripande målsättning.

Att öka arvodena kraftigt utan att kräva en ökad motprestation är inte motiverande för de anställda som nu behöver delta i nedskärningar av kvalitén på deras arbetsplatser och kommer att få mer otrygga anställningar inom omsorgen på grund av att Socialnämndens budget inte finansierar nuvarande verksamhetsnivå.

Beslutet kan inte anses vara förenligt med god ekonomisk hushållning och långsiktigt hållbar styrning av kommunen eller Agenda 2030 mål 10 om minskad ojämlikhet.

 

David Aronsson Catarina Hellmark

Barbara Kreil Öhman Peter Hjukström

Vänsterpartiet Strängnäs

 

[Underlaget för fullmäktiges beslut kan läsas på kommunens hemsida.

Det innebar bland annat att kommunalråden fick ökade arvoden med 13 400 kr per månad (till 66 900 kr/mån) respektive med 6 690 kr/mån (till 60 2010 kr/mån). Tidigare nivå var 53 500 kr/mån. Ingen motivering till beslutet gavs mer än att majoritetens företrädare framförde att kommunalråden var värda det och att andra kommuner betalade bättre.

Socialnämndens och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens arvoden ökades med 6 690 kr/mån till 40 140 kr/mån respektive 26 760 kr/månad]

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.