Interpellation och internkontrollkritik – När kommer arbetet mot trakasserier att bli allvar?

Vi har flera gånger tidigare lämnat in förslag och frågor gällande den undermåliga styrningen av skolornas och andra kommunala verksamheters arbete mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier. Det har vi nu gjort igen med mandatperiodens första interpellationer.

Tre interpellationer från V (två om trakasserier och en om särskilt stöd)

Vi vill veta när kommunen kommer att styra upp arbetet. Det duger inte att de övergripande styrdokumenten år efter år fortsätter vara lassgamla och inaktuella. Det ger inte signalen om ett prioriterat område och ger ingen ram åt skolledningar och andra chefer när de ska hantera trakasserier i sina verksamheter.

Det blev ju inte bättre att den bild vi fått från skolungdomar bekräftades i Barn- och utbildningsnämndens internkontroll. Hanteringen av trakasserier och kränkande särbehandling fungerar inte så bra som det ska. Rutiner följs inte och de övergripande (inaktuella) dokumenten fokuserar inte på att stötta den som utsatts. Elever berättar för oss om att det tar månader efter anmälan innan det faktiskt händer något. Då är det inte konstigt att eleverna avstår från att anmäla!

Från Kommunstyrelsens underlag:
”Diskriminering och kränkande behandling

Granskningen av antalet anmälda kränkningar i DF-respons har jämförts med elevernas svar på enkätundersökningen som utförts vid respektive grundskola våren 2017. Eleverna har svarat på om de har utsatts för kränkningar i skolan och om de har berättat detta för någon vuxen. Resultat av elevernas svar på enkäterna jämfördes med antalet anmälda kränkningar och visade att det borde finnas fler anmälda kränkningar i DF-respons. Att det råder differens mellan enkätsvaren och anmälningar kan tyda på att eleverna inte berättar för en vuxen att de känt sig kränkta. Avvikelse.

Åtgärd: I samband med läsårsstart 2018/19 kommer verksamheterna få en påminnelse om de rutiner som finns framtagna för utredning av kränkande behandling. Utbildningskontoret hade under vårterminen 2018 även en utbildning för för skolcheferna i dokumentation, utredning och rutiner vid kännedom om kränkande behandling.” (KS 31/10 Internkontroll)

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.