Vi stödjer folkomröstning!

Vi stödjer det folkinitiativ om folkomröstning som startades efter att det blev klart att den politiska majoriteten i kommunen (Moderater och Socialdemokrater, denna gång med stöd av lokalpartiet Strängnäspartiet) vill lägga ned flera skolor.

Du kan läsa vad vi skrivit om skolfrågan i andra inlägg.

Vänsterpartiet om skolstrukturen – Avslag!

En skola för alla – möjligt även i Strängnäs

Eskilstuna kuriren debatt: Vi bedriver seriös opposition.

Eskilstuna kuriren debatt: En folkomröstning bör hållas samtidigt som valet

Så här kommer vår ledamot (David Aronsson) i valnämnden att yrka när frågan kommer upp:

”Jag yrkar avslag på majoritetens förslag och yrkar att Valnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att:

  1. En folkomröstning ska hållas i fråga om ny skolstruktur.
  2. Folkomröstningen ska hållas i samband med det allmänna valet den 9 september 2018.
  3. Omröstningsdistrikt och omröstningslokaler ska fullt ut sammanfalla med distrikt och lokaler för det allmänna valet.
  4. Folkomröstningen ska besvara frågan “Anser du att förslaget att lägga ned Lännaskolan, Fogdö skola, Härads skola, Tosteröskolan samt högstadierna vid Karinslundsskolan och Stallarholmsskolan ska genomföras?” med alternativen Ja/Nej/Avstår att ta ställning.
  5. Omröstningen ska ske med de för omröstningen relevanta förutsättningar avseende röstning som gäller vid det allmänna valet till kommunfullmäktige, exempelvis avseende förtidsröstning och röstning genom ombud, förutom att röstning inte ska kunna ske genom poströstning.
  6. Omröstningen ska senast vara avslutad vid samma tidpunkt som för det allmänna valet till kommunfullmäktige.
  7. Valnämnden får i uppdrag att omgående påbörja förberedelser för omröstningen, exempelvis avseende samråd med Valmyndigheten.

samt att Valnämnden beslutar att:

  1. Uppmana Kommunfullmäktige att respektera medborgardialogen och inte avgöra frågan om skolstruktur innan en folkomröstning genomförts.”

David Aronsson
Vänsterpartiet

 

Motivering

Det finns inget överhängande akut skäl till att genomföra föreslagna nedläggningar under 2018. Skolorna i fråga är möjliga att fortsätta att driva under 2018, med möjligt undantag för Länna skola om föreslagna nedskärningar för att hålla budget 2018 genomförs fullt ut. Om beslutet blir att skolor ska läggas ned så kan det istället genomföras hösten 2019 utan större kostnad för kommunen. Därför finns skäl att invänta den folkomröstning som tillräckligt många medborgare begärt innan beslut tas i frågan. Detta är en fråga om demokrati och medborgardialog samt att följa lagens intentioner med folkinitiativ. Begäran om folkomröstning har väckts som folkinitiativ innan beslut i aktuell fråga.

Frågan bör vara formulerad så att det lätt går att se vad som föreslås genomföras. Att komplicera frågan gällande var eleverna föreslås gå istället eller resulterande stadieindelning bidrar inte till värdet av omröstningen som råd till fullmäktige. Information om förslaget och dess effekter vid genomförande eller uteblivet genomförande får ske innan omröstningstillfället.

Att genomföra omröstning genom poströstning skulle sannolikt medföra svårigheter och kostnader som inte motiverar de antal röster som kan komma in via poströstning. Till skillnad från det allmänna valet är omröstningen rådgivande och kan då förväntas kräva en tydlig fördelning av andelen röster, därmed är bortfall av enstaka röster inte lika besvärande som för det allmänna valet.

För att öka deltagandet och för att förtydliga hur de röstande ser på frågan så bör det finnas ett alternativ till ja och nej. “Avstår att ta ställning” ger då viss information till fullmäktige som kompletterar valdeltagandet som signal/råd kring frågans vikt för medborgarna.

De folkomröstningar som genomförts i samband med det allmänna valet 2014 hade högt deltagande. Underlaget i ärendet är missvisande, exempelvis hade trängselskatt i Göteborg 73 % valdeltagande och i omröstning om 25 öre skattehöjning för att bygga simhall på Tjörn var det 74 % valdeltagande. Jag anser att det med väl formulerad fråga och svarsalternativ är fullt möjligt att nå ett deltagande i nivå med det allmänna valet i en folkomröstning vid samma tillfälle. Det skulle då ge en mycket tydlig signal inför beslut om skolstruktur.

Du gillar kanske också...

1 svar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.