”Jag yrkar avslag på förslaget till beslut att minska antalet särskilda boendeplatser på Solvändan med 24 platser”

Detta är i huvudsak vad Tanja Henriksson, Vänsterpartiets ledamot i Socialnämnden, framförde när frågan om att minska boendeplatser på Solvändan beslutades den 29 oktober 2013. Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade mot en minskning, övriga oppositionspartier accepterade en nedskärning så länge de äldre inte behövde flytta.

”En minskning av antalet platser på Solvändan innebär att personalen inom äldreomsorgen minskar ytterligare. Vänsterpartiet ser det som en mycket kortsiktig lösning när pengarna inte räcker till.

Vi anser att förskjutningen mot att allt fler äldre ska bo kvar i sitt ordinära boende och få sin omsorg genom hemtjänsten gått alldeles för långt. Det är bara en månad sedan som SN hade besök av enhetscheferna från kommunens hemtjänst. Alla var oroliga över den personalminskning som skett, många blev sjuka och några hade sagt upp sig. ”Fortsätter det så här så kommer vi inte att ha kvar någon kommunal hemtjänst” var vad man sa.

I det här läget skriver man i beslutsunderlaget ”att fler personer bor kvar hemma i ordinärt boende”…..medför troligen ökat behov av hemtjänst och hemsjukvård.

Troligen….det kommer att öka behovet av personal inom hemtjänsten eller hur tänker man sig, bibehållen personalstyrka innebär ju i det fallet kraftiga nedskärningar i förhållande till volymökningen.
Samtidigt tvingas de av våra äldre som inget hellre vill än att flytta till ett särskilt boende till fortsatt ensamhet och hemtjänstpersonal som alltid har bråttom. Det är vad jag fått ta del av vid samtal inför beslutet om Solvändan. Man ska inte, som Gertrud Sigurdsen, socialminister 1985 – 89, skrev på DN Debatt den 18 oktober 2013, som gammal behöva bli utsatt för tvångsvård i sitt eget hem.

Alla som önskar sig ett äldreboende ska ha rätt till det. De flesta vill säkert bo hemma så länge som möjligt, men det finns en gräns för hur länge man orkar. Sen blir man beroende av en gammal make/maka, de till åren komna egna barnen eller hemtjänsten. Det här är också en jämställdhetsfråga då de flesta som tar hand om sina föräldrar / svärföräldrar är kvinnor, det är dom med den lägsta lönen och därmed dom som går ner i arbetstid för att orka och hinna med.

Vi har i kommunen höga sjuktal särskilt inom socialnämndens och BoUnämndens områden, inom SN många gånger säkert till följd av en alltför låg personaltäthet. I den konsekvens- och riskanalys som finns för Solvändan står i sammanfattningen av risker för de olika personalkategorierna som berörs att förändringarna ”kan upplevas både psykiskt och fysiskt påfrestande och leda till stress och ohälsa”. Dessutom kan omvårdnadspersonalen räkna med fler delade turer, mer kvälls- och helgarbete, vilket även skulle gälla sjuksköterskorna.
Detta i en situation då sjuktalen redan är höga.

Så till Mål och budget 2014 för Socialnämnden.

 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden kommer att gälla från 2015. Det kommer enligt Mål och budget för Socialnämnden att innebära ett stort ökat behov av personal för att tillgodose kraven om god vård och omsorg för Strängnäs kommuns äldreboenden.
 • Antalet demensplatser med högre personaltäthet ska öka med 10 % per år de närmaste åren. ( En väldigt försiktig ökning med tanke på hur många demenssjuka som idag saknar för dem adekvata boendeenheter.)
 • Behovet av antalet korttidsplatser kommer att utredas. Kanske kommer vi att ha ett större behov av korttidsplatser än de vi har idag, med fler äldre i ordinärt boende torde behovet av avlastning öka.
 • Alltså, allt detta kräver förmodligen kraftigt ökade personalresurser.

  Att i detta läge som en mycket kortsiktig lösning på en budget som inte är i balans minska antalet platser på Solvändan är för oss i Vänsterpartiet helt fel väg att gå. Beslutet om en minskning av platser på Solvändan är bara en ytterligare nedskärning av en redan hårt utsatt personal inom äldreomsorgen. Vad vi behöver och som vi i Vänsterpartiet i vårt förslag till budget har utrymme för, är en ökning av personal inom äldre- och demensomsorgen.

  Jag yrkar avslag på förslaget till beslut att minska antalet särskilda boendeplatser på Solvändan med 24 platser.
  I det förslag till Årsplan med budget för 2014 som Vänsterpartiet lagt så finns pengar avsatta för en bibehållen verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde.”

  Du gillar kanske också...

  2 svar

  1. Charlotte HJ skriver:

   Men vänta nu: ”Vänsterpartiet var det enda partiet som röstade för en minskning” står det. Ska det inte vara MOT en minskning?

  Kommentera

  E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

  Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.