Nedvärderande syn på Folkinitiativ och direktdemokrati

”Alla” vet ju numera att det kommer att bli en folkomröstning i Strängnäs gällande hur skolornas stadieindelning ska vara i Strängnäs stad. Frågan väcktes genom ett Folkinitiativ (dvs underskrifter av minst 10% av väljarkåren). Som vanligt har det varit en samlad opposition mot en samlad majoritet. Jag kan förstå varför men ser det som fullständigt ohederligt av majoriteten.

Visst kan jag förstå att man vill försvara sitt beslut, som majoriteten framstår som rätt nöjda med. Att sätta sig emot kommunallagen, riksdagen och sina egna partiers inställning till lokala folkomröstningar är dock en helt annan sak.

Samtliga riksdagspartier stod bakom de ändringar av kommunallagen som gjorde Folkinitiativ starkare. Miljöpartiet är det parti som brukar tävla med oss om att vara mest för direktdemokrati och direkt inflytande för människor på den vardag de lever i. I Strängnäs så ställde sig Mp på sina majoritetskollegors sida i strävan att stoppa ett sådant direkt inflytande.

Krister Lumme, som är socialdemokrat i Mariefred, går på sin blog till angrepp på oppositionen för vårt stöd för demokratin och vår respekt för riksdagens beslut. Det går väl bara att konstatera att antingen har han (liksom många andra) inte fattat vad ändringarna i kommunallagen innebär, eller så är han en traditionell sosse… dvs direktdemokrati är något för kommunister och anarkister.

För att förklara vad jag menar om kommunallagen så kommer här en minimalt omarbetad version av vad jag sa på senaste KF.


Regeringen i sin vishet, iallafall gällande detta, konstaterade att de lagändringar som tidigare gjorts kring kommunala folkomröstningar inte hade fått önskad effekt.

Allt för många folkinitiativ avslogs i fullmäktige…

Ni ser på bilden nedan ett klipp ur den proposition som blev resultatet av regeringens plötsliga fall av vishet. Texten förefaller skriven för just den situation som majoriteten försökte skapa i Strängnäs.

”Det finns en risk att nuvarande ordning [alltså situationen efter införandet 1994], som hittills inneburit att de medborgare som har engagerat sig och samlat in ett tillräckligt stort antal namnunderskrifter i flertalet fall fått sina initiativ till folkomröstning avslagna i fullmäktige, skapar besvikelse och missnöje bland medborgarna samt en känsla av att inte bli tagna på allvar.

En sådan ordning riskerar snarare att försvaga den kommunala demokratin än att stärka den. Det finns även en risk för att ordningen framstår som skendemokratisk.

I likhet med Grundlagsutredningen anser regeringen att folkinitiativet bör förstärkas”

Utdrag ur proposition 2009:10/80

Det regeringen då föreslog var att den frivillighet kring att avslå eller bifalla som fanns för en majoritet i fullmäktige när folkinitiativ infördes 1994 ändrades till tvingande genomförande och att istället kravet på antalet underskrifter dubblades.

Som någon sort säkerhetsventil inrättades möjligheten för en kvalificera majoritet att stoppa ett folkomröstning.

Man kan ju tänka sig att det borde gå att stoppa en folkomröstning i Strängnäs om att döpa om Riddarholmen i Stockholm till Kalle-Anka-ön eller något annat oseriöst.

Det är ju inte fallet nu. Det finns tydlig förankring i fullmäktige på alla möjliga plan kring stadiumindelning och andra skolfrågor. Möjligheten som finns att stoppa en omröstning är alltså inte aktuell i detta fall.

Som ni har märkt så infördes ändringarna som regeringen föreslog.

Därmed står vi inför faktum att ett avslag till denna omröstning skulle vara en omtolkning av kommunallagen som står i direkt motsats till regeringens intentioner och syfte med de ändringar som trädde i kraft förra året.

Regeringen såg ett behov att skapa ett delvis nytt politiskt system och riksdagen höll med.

Ett folkinitiativ ska som huvudregel leda till en folkomröstning, så bifall till Folkinitiativet.

Du gillar kanske också...

9 svar

 1. Mats Einarsson skriver:

  Det var jag som gjorde kompromissen om bl a folkimitiativet i Grundlagsutredningen. Vänsterpartiets ståndpunkt var (och är formellt fortfarande) att folkinitiativet ska avskaffas. Argumentet är huvudsakligen att det ger ett ökat inflytande över den politiska dagordningen till grupper och sociala skikt som redan är politiskt inflytelserika. Kravet på att åtminstone en tredjedel av fullmäktige är för folkomröstningen bygger på antagandet att fullmäktigeledamöterna röstar för vad de utifrån sakskäl anser är rätt. Om man är mot en folkomröstning (vilket i sig inte är odemokratiskt; de flesta är mot folkomröstning i 99,99% av alla de frågor en kommun beslutar om) så bör man också rösta så och stå för det. Jag är inte principiellt mot folkomröstningar; ibland är de nödvändiga för att förverkliga folkviljan, men jag anser inte att folkomröstningar per definition är mer demokratiska än den representativa demokratin.

  • Markus skriver:

   Hej. På vilka grunder vilar argumentet om att folkinitiativ ger ett ökat inflytande över den politiska dagordningen till grupper och sociala skikt som redan är politiskt inflytelserika. MAO Varför ska vi tro på det?

  • Markus skriver:

   Undrar också var du hört att de flesta är mot folkomröstning i 99,99% av alla de frågor en kommun beslutar om..

  • Peter skriver:

   ”de flesta är mot folkomröstning i 99,99% av alla de frågor en kommun beslutar om”

   Vore trevligt om du presenterade en källa på det.

   ”jag anser inte att folkomröstningar per definition är mer demokratiska än den representativa demokratin.”

   Att en politiker anser det är inte direkt överraskande.

 2. David skriver:

  Spännande kommentar!

  Hörde på P3’s Verkligheten delar av ett inslag kring en Folkinitiativskampanj kring utförsäljning av lägenheter på Albyhöjden(?). Ironiskt nog på väg till KF där folkinitiativ-frågan skulle behandlas. Där var den en kvinna som försökte få de boende där att skriva på för att driva kravet om en folkomröstning i frågan. Tyvärr hörde jag aldrig hur det gick men det kändes som om risken fanns att hon gått i samma fälla som man gjorde i Strängnäs från början, dvs att man missar de lagtekniska bitarna kring formulering av texten ovanför listan och kraven på den information som personerna måste lämna. Hon och de som skrev på listan kan inte antas ingå i den grupp människor som redan har för mycket inflytande. Det känns mer som ett motstånd mot folkinitiativ tar bort en till påverkansmöjlighet för de grupper som saknar sådana.

  Det är inte mer demokratiskt med en folkomröstning, men det är solklart vad syftet med lagändringen var. Då tycker inte jag att det är demokratiskt att gå emot det syftet.

  I ett representativt politiskt system måste det finnas formella vägar för människor att påverka. Att gå med i ett parti och sakta men säkert bygga upp förtroendekapital nog att driva frågor tar för lång tid om det är en aktuell fråga som man vill få påverkan inom. Att rösta vart fjärde år är inte heller någon vidare effektiv påverkansmöjlighet på specifika frågor.

  Det där med 1/3 av ledamöterna vet jag inte om jag håller med om. Propositionens syfte var tydlig och jag såg inget i dokumenten från riksdagen att det skulle ha ändrats. Kravet på åtminstone 1/3-stöd i fullmäktige beskrivs som en möjlighet att stoppa felriktade folkinitiativ, inte ett sätt för sittande majoritet att blockera alla omröstningar.

  Jag såg ingen reservation från någon när jag kollade på beslutet i riksdagen, inte för att jag är van nog att se det. Röstade V:s ledamöter mot förslaget, och reserverade sig?

 3. Markus skriver:

  Hej. På vilka grunder vilar argumentet om att folkinitiativ ger ett ökat inflytande över den politiska dagordningen till grupper och sociala skikt som redan är politiskt inflytelserika. MAO Varför ska vi tro på det?

  • strangnas skriver:

   Frågan är om det finns något underlag för ett sådant ställningstagande. Det är däremot rätt logiskt att tro att de grupper som är vana/organiserade för att göra sin röst hörd i större utsträckning än andra också använder folkinitiativ som plattform.

 4. Johan Mets skriver:

  På riksnivå behöver ni inte tävla längre med Miljöpartiet längre vilket parti som är mest direkt demokratiskt! För det finns redan ett direkt demokratiskt parti i Sverige, som naturligtvis heter Direktdemokraterna. Vem vet, kanske om fyra år finns detta parti i Strängnäs när nu medborgarna känner sig överkörda av makthavarna!?

  • strangnas skriver:

   Behövs det partiet? Skulle det inte var mycket med logiskt (och effektivt) att istället arbeta inom andra etablerade partier för att förbättra kontakterna mellan politiker och övrig allmänhet?

   För att ett direktdemokratiska parti ska nå framgång så kan jag tänka mig att det måste bliv rätt stort först. Mycket större än den påverkanströskel som i praktiken finns för andra partier.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.