Tillgänglighetsplan… vadå ”plan”?

Detta är en inläggsmodifierad variant av vad jag sa på KF när tillgänglighetsplanen beslutades. Mina sista-minuten-korrigeringar är inte med men i stort är det ordagrant vad jag tänkte säga. Ni kan se den beslutade tillgänglighetsplanen (jag lyckades inte övertyga övriga partier att den borde återremitteras för att den är skräp) i materialet till KF.


FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning innehåller 50 artiklar. I tillgänglighetsplanen har man valt att prioritera två områden, ökad medvetenhet och tillgänglighet.

Flera artiklars innehåll saknas helt eller delvis i förslaget, exempelvis Barn med funktionsnedsättning, Utbildning samt Arbete och sysselsättning.


Handikappolitiska programmet Tillgänglighetsplan (år 2012)
”Kommunen ska arbeta för en god arbetsmiljö för människor med funktionsnedsättning.”
”Kommunen ska i ökad utstäckning medverka till att människor med funktionsnedsättning får anställning”
”I samband med ordinarie skyddsrond ska en allergichecklista gås igenom”
”Allergiframkallande ämnen och växter ska undvikas i kommunens offentliga lokaler”

Verkar som om arbetslinjen gäller för allergiker iallafall…

Handikappolitiska programmet Tillgänglighetsplan (år 2012)
”Utbilda kommunens anställda och förtroendevalda när det gäller attityder, förhållningssätt, bemötande och professionell kompetens” Ansvariga för kommunens servicefunktioner ska utbildas gällande hjälpmedel och bemötande av personer med funktionsnedsättning” och
”I introduktionen av nyanställda ska information om tillgänglighetsplanen ingå”

Någon som börjar se ett mönster?

Detta förslag är en så brutal ambitionssänkning att det är rätt deprimerande att se. Vi vet ju alla att det handikappolitiska programmet var för bra. Det syftade till att på allvar skapa en kommun där alla faktiskt kan delta i det demokratiska samtalet, i arbete eller i kulturaktiviteter utifrån sina egna förutsättningar. Missen var ju att det saknades hållpunkter i tiden och ordentlig uppföljning. Det verkar inte ens funnits någon som orkade påbörja arbetet.

Räddningsplankan i detta skelettartade förslag skulle kunna varit meningen om att varje ansvarig nämnd ska ta fram en handlingsplan utifrån åtgärderna…

Vi tar ett exempel…

    ”Människor med funktionsnedsättning ska på lika villkor kunna delta i det kultur- och idrottsliv som kommunen ansvarar för”.

Problemet är väl bara att det saknas åtgärd och ansvarig nämnd. Betyder det att Kulurnämnden och Teknik- och Fritid på eget ansvar (med eller utan budgettäckning) ska skapa handlingsprogram utifrån det, eller faller det? då ansvar, genomförandetid och åtgärden i sig saknas?

Likadant med ”kommunen ska sträva efter att ha de senaste hjälpmedlen i sina lokaler” m.fl.

Jag är fullständigt fascinerad över att den här planen har gått igenom hit. Lika fascinerad, eller kanske skrämd, blir jag av att det förefaller som om en överväldigande majoritet i fullmäktige står bakom planen. Det måste ju finnas sossar och moderater som ser de gigantiska hålen i det här förslaget.

Frånvaron av innehållet i artiklarna ”Arbete och sysselsättning” och ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället” är fullständigt gigantiska hål där kommunens arbete för att ta till vara kapaciteten hos personer med funktionsnedsättning genom arbete… till bådas nytta… och kommunens ambitionsnivå gällande hjälpmedel, bostäder och annat som ger förutsättning för ett komplett liv.. helt enkelt försvinner som långsiktig övergripande målsättning.

Detta förslag är så otroligt dåligt att det varken gör till eller från om det antas eller inte. Detta är inte en plan… strukturen med en blandning av oprecisa målsättningar och smala åtgärder i kombination med att detta dokument ska byggas på med handlingsplaner baserade på de åtgärderna hänger helt och hållet på tjänstemännens vilja och kompetens. Då behövs ingen plan.

Uppföljning ska ske årligen, men mätbara mål och indikatorer saknas. Förslaget är inte en plan där fullmäktige pekat ut riktning, målsättning och pioriteringsgrunder och mätbara indikatorer.

Jag skulle vilja se Kommunstyrelsens handlingsplan för åtgärden att ”kontinuerligt undersöka de handikapphjälpmedel som finns och åtgärda fel” när förslaget på tillgänglighetsplan antagits. Det finns ju ingen genomförandetid för det… utan det ska ske kontinuerligt… så handlingsplanen bör väl vara tillgänglig på nästa möte. Jag gjorde ett eget förslag (obs!… det är menat som ett skämt, vilket alla inte verkade greppa)

Åtgärd:
”Be Strängnäs fastighets servicepersonal planera in förebyggande underhåll med regelbundna intervall för de hjälpmedel som finns i kommunhuset”
Ansvarig: Kommunalråd Jens Persson
Genomförd senast: På fredag

När liggande förslag på tillgänglighetsplan antas så kan vi ju iallafall trösta oss med att …
”Människor med funktionsnedsättning ska på lika villkor kunna använda kommunens återvinningscentraler”… i fortsättningen… eller förresten…kanske inte, för den texten saknar också åtgärd i planen.

Kan ju bara avsluta med att konstatera att Turistbyrån på vattnet i Mariefred inte varit tillgänglig för många rullstolsbundna under sommaren, dörren var för smal, och att handikapptoaletten på den nya idrottsplatsen i Stallarholmen inte heller går att nå för de flesta rullstolsbunda, för att komma till rampen måste man passera en grässlänt.

Sånt är vad vi skulle ha behövt en vettig plan till.

Jag yrkar återremiss med följande motivering.

KF 11 § Motivering
Tillgänglighetsplanen uppnår inte de mest grundläggande kraven på en plan och uppfyller innehållsmässigt inte intentionerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och regeringens propositioner 2008/09:28 och 1999/2000:79

David Aronsson
Gruppledare i KF för V Strängnäs

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.