Teoretiskt stöd för folkomröstning?

I måndagen den 23 april var frågan om genomförande av kommunal folkomröstning uppe i fullmäktige. Detta är en sent nedskriven reflektion från mötet.

Majoritetens politiker gjorde sitt bästa för att med argument i stort baserade på att Barn och utbildningsnämnden redan tagit beslut i frågan. Jag antar att man menar beslutet i höstas, men det skulle väl iofs lika gärna kunnat vara beslutet att göra F-5 skolor för x antal år sedan.

Så när det var uppenbart att loppet var kört (2 tim och 50 min in på mötet) så gick Lilian Sjölund, från det teoretiskt direktdemokratikramande Miljöpartiet, upp och yrkade på återremiss…. vilket S snabbt (en halvtimme senare) hakade på. Eftersom återremiss kan ske med en minoritet (som S+Mp) så var ju frågan avgjord, det blev ingen folkomröstning den gången.

Ni kan följa fullmäktigemötet via Mats Perssons strålande websändningstjänst. Tryck c efter att videon startat för att välja ärende, folkomröstningen är ärende 16.

Det jag framförde i omgångar var…

”Förhoppningsvis vet alla var Vänsterpartiet och jag själv står i denna fråga, både det vi ska besluta om idag och kanske även i sakfrågan i sig. Jag tänkte faktiskt inte beröra sakfrågan i sig.

När fullmäktige den 19 december förra året tog beslut om att ärendet fick väckas så godkände vi att minst 10% av de röstberättigade i hela kommunen hade skrivit under ett initiativ om folkomröstning i frågan om indelning av Strängnäs stads skolor i lågmellanstadieskolor och högstadieskolor. Därmed uppfylldes kravet i kommunallagens 23 § angående när ärenden får väckas i fullmäktige.

Det var första steget.

Det vi ska besluta om idag.. som jag ser det… om frågan är en sådan som fullmäktige kan besluta om… inte huruvida det är lämpligt, praktiskt eller allmänt bra för demokratin… , utan helt enkelt om skallkraven i § 34a i kommunallagens uppfylls… det vill säga kan fullmäktige ta beslut i frågan eller inte. Att- sats ett i § 34a.

Det andra kravet i lagen är förstås att beslutet går igenom

Att majoriteten inte vill se en folkomröstning är kristallklart från beredningsunderlaget.

När jag läste texten blev jag lite fundersam..

”Endast frågor som ska avgöras av kommunfullmäktige kan bli föremål för en folkomröstning” skriver man vidare, för övrigt utan hänvisning till var man hittade detta.

Enligt kommunallagens paragraf 34as så får endast frågor som kan avgöras av fullmäktige bli föremål för folkomröstning. Detta var vad jag menade tidigare.

Frågan är inte huruvida fullmäktige ska eller bör besluta i en fråga, inte heller om det är lämpligt eller inte, utan helt enkelt om man kan… Givetvis kan fullmäktige välja att besluta kring stadieindelning av skolor.

Kommunstyrelsen trycker i texten på att folkomröstning kan vara en del av beredningen i ett ärende om så fullmäktige önskar. ”Folkomröstning kan även väckas genom ett sk. Folkinitiativ”… det är ju det som hänt i det här fallet. Det är inte fullmäktige som begärt en folkomröstning som en del av en beredning. Det är ett nytt ärende enligt 23 §, precis som man ska göra, precis som om vi hade lämnat en motion i frågan.

På sid 16:4 skriver kommunstyrelsen att ”Som nämnts är institutet folkomröstning ett led i ett ärendes beredning” och fortsätter in på hanteringen av stadieindelningsärendet i BUN (Barn och utbildningsnämnden.

Men varför är det egentligen relevant? Om vi hade motionerat i frågan, hade det då varit relevant att BUN sedan tidigare tagit ett beslut i frågan? Nej, givetvis inte. Vår votering hade inte stoppats bara för att BUN redan tagit beslut. Och det är ingen skillnad på ett ärende väckt genom ett folkinitiativ eller ett ärende väckt i enlighet med en motion.

Detta ärende är helt separat från barn och utbildningsnämndens beslutade ärende om stadieindelning, bortsett från att de behandlar samma ämne. Precis som kulturnämndens begäran om pengar eller Moderaternas motion om vaktmästare gör inom sina specifika sakområden.

Det finns ingen karantänstid för beslut. Ett beslut som tas idag kan vi om i morgon, det kan ju vara bra eller inte. Att BUN tog ett beslut har ingen betydelse, vi kan ta om beslutet ändå.

Genomförande av en rådgivande folkomröstning kring stadieindelning av Strängnäs stads skolor förhindras som sagt var inte av att nämnden tog samma beslut.

Ett ärende har alltså väckts. Fullmäktige kan besluta i frågan. Om då mindre än två tredjedelar av ledamöter säger nej så ska en folkomröstning hållas.

För att vara övertydlig…
34 a § Har ett folkinitiativ väckts enligt 23 § andra stycket ska fullmäktige besluta att folkomröstning ska hållas, om
1. den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och
2. inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget.

Jag yrkar bifall till folkinitiativet och avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut”

…som reaktion på Miljöpartiets och Socialdemokraternas återremiss (med argument kring krav på detaljer och att 90% av folkomröstningsförslagen, i landet, har fallit) så framförde jag i princip följande.

”Jag är förvånad. Som vänsterpartist har jag lite svårt att se hur Miljöpartiet och Socialdemokraterna kan stå här och säga att man är för folkomröstning… och sedan inte riktigt kan förklara varför man inte röstar för folkomröstning. Det blev så krystat…

En återremiss i det här läget känns som ren förhalningsteknik, speciellt om man egentligen är för folkomröstningar så är detta ren taktik.

Kring detaljerna om folkomröstningen så står det i folkomröstningslagen vilka frågor som ska avgöras av fullmäktige i anslutning till beslutet att genomföra en folkomröstning. Vi ska samråda med valmyndigheten kring vilken dag den ska genomföras, vi kan inte göra saker i fel ordning. Jag har svårt att se att vi skulle kunna samråda med Valmyndigheten kring vilken dag vi ska genomföra den, innan vi har beslutat att genomföra den.

…och sedan det här med att 90% av folkomröstningarna har avslagits. Det var ju som sagt var innan lagen ändrades för att Riksdagen tyckte att man skulle underlätta folkomröstning.

Jag tycker inte heller att detta är en svår fråga. Om man följer folkinitiativets modell… Ska skolorna i Strängnäs stad indelas F-6 och 7-9? Ja eller Nej?”

Vänsterpartiet är för att det genomförs en folkomröstning. Något annat är egentligen otänkbart.

Kommunallagen kan läsas i Lagrummet, liksom lagen om kommunala folkomröstningar. Information finns även på Valmyndighetens hemsida.

David Aronsson

==== Uppdatering  2012-05-14====

Läs även Dag Brembergs (Mfp) inlägg i dagens E-kuriren.

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. 19 maj, 2012

    […] det gäller folkomröstningsbeslutet så ser jag det som ett direkt feltänk. I beredningssvaret på vår motion om att […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.