Motionsdebatt i KF: Städer mot rasism

Detta är vad David Aronsson (dvs jag) framförde som motiv för varför Vänsterpartiets motion om att gå med i nätverket Städer mot rasism, på fullmäktige den 27 feb 2012. I princip ordagrant med undantag för sista-minuten-korrigeringar och felsägningar.

Vi har ju som ni sett lämnat in en motion om att Strängnäs skulle gå med i nätverket Städer mot rasism. Vi tyckte att det var relevant då nätverkets 10-punktsprogram innehöll viktiga saker att arbeta med vad det gäller både strukturell diskriminering och direkta hatbrott.

Att se till att det finns mål, statistik och indikatorer som övervakar etnisk diskriminering och ser till att en främlingsfientlig strömning inte får fäste utan att det syns tidigt kan väl inte vara fel?
Eller för den delen att kommunen själv säkerställer icke-diskriminerande arbetsplatser inom den egna verksamheten.

Att kommunen tar på sig ett ansvar för att särskilt stötta personer som utsatts för diskriminering och rasism och för att förebygga hatbrott, är det något konstigt?

Åtgärderna i nätverkets 10-punktsprogram är som jag ser det relativt grundläggande åtgärder för att se till att motverka diskriminering och rasism.

Vi i Vänsterpartiet Strängnäs ser det som väldigt beklämmande att kommunstyrelsen grundar sitt yrkande på tanken att diskriminering och rasism uteslutande grundar sig i invandrartäthet och boendesegregation, eller svårigheter för invandrare att komma in i samhället. Min tro fram till nu var väl att bara ett parti i fullmäktige och inget parti representerat i kommunstyrelsen hade den synen på rasism och diskriminering, dvs som problem som uteslutande uppstår som effekt av en stor grupp invandrade personer i ett för övrigt knätofsviftande homogent svenskt samhälle.

Fast å andra sidan är det rätt gulligt att kommunstyrelsen på allvar menar att diskriminering och rasism i huvudsak motverkas genom att skapa kontaktytor mellan invandrade kommunmedborgare och de som bott här längre. Skulle vara intressant att veta om kommunen applicerar samma förklaringsmodell på annan typ av diskriminering, t.ex. baserad på kön, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Om beredningen av motionen visat att Strängnäs kommun hade ett aktivt anti-diskrimineringsarbete och redan arbetade med de frågeställningar som lyfts inom nätverkets program så hade jag varit rätt lugn med ett avslag på motionen, syftet är ju trots allt att se till att aktivt arbete sker, inte att vara med i ett nätverk i sig.

Att kontakter sker med de lite större kommunerna i vår direkta närhet, som Eskilstuna, Nyköping, Södertälje, eller för den delen med kommunerna i Örebro län. där även sådana här frågor kommer upp i förebyggande syfte får man väl hoppas även om vi inte är med i samma nätverk som dom. Detta lyser dock med sin frånvaro i underlaget från kommunstyrelsen.

Som jag ser det visar beredningen som ligger till grund för kommunstyrelsens avslagsyrkande relativt tydligt att synen på rasism och diskriminering skulle få sig ett välbehövligt lyft av att kommunen aktivt började jobba med nätverkets program.

Innan jag yrkar bifall till motionen så vill jag göra en personlig reflektion. Min fru är invandrare, hon är född i Kina, eller på Taiwan för att vara korrekt. Hon har bott här i Strängnäs i snart åtta år och pratar bra svenska. Hon har tidigare bott många år i engelskspråkiga länder och har inga större problem med att interagera med andra kommuninnevånare.
Menar kommunstyrelsen att den nära på strukturella diskriminering som hon som asiatisk kvinna mer eller mindre dagligen utsätts för inom allt från sjukvården till den lokala affären och på arbetsmarknaden skulle motverkas av att hon gick med i en kurs i Medborgarskolan? Menar kommunstyrelsen på allvar att diskrimineringen mot personer som henne skulle försvinna bara de som enskilda person integrerade sig ytterligare lite mer, att myndigheternas roll inskränks till att underlätta den integrationen och inte till åtgärder på mer strukturell bas?

Jag yrkar bifall till motionen

Motionen bordlades vid mötet och kommer upp för beslut vid ett senare tillfälle, då Socialdemokraterna önskade sätta sig in i frågan ytterligare och yrkade bordläggning vilket Moderaterna biföll.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.