Motion: Motion angående att upphöra med elevpengsystemet

Motion angående att upphöra med elevpengsystemet

Vi har idag en situation där flera skolor lider av elevkullar som inte är i optimal storlek, en situation som skapas av det nuvarande finansieringssystemet. Systemets utformning med en i princip fast summa pengar per elev innebär att t.ex. Stallarholmsskolan och andra skolor som inte är fulla till kapacitet riskerar att få problem.

Nedskärningar i skolverksamhet skapar en negativ och orolig stämning, vilket gör att föräldrar (och elever) söker sig bort från drabbade skolor. Detta har hittills i princip uteslutande drabbat de kommunala skolorna eftersom de från början varit utsatta för ett omvandlingstryck. Detta på grund av att Skolverket på ideologisk beställning tvingat kommunerna att acceptera överetablering av skolor. I och med förändringar i elevkullarnas sammansättning kan problemen även drabba de fristående skolorna, om de (gör en missbedömning och) expanderar bort sina köer.

Vi i Vänsterpartiet tror inte att det är möjligt att korrigera systemet i tillräcklig omfattning. Det måste helt enkelt upphöra som finansieringsmodell.

Det är fullt möjligt att behålla ett fritt skolval (om man av ideologiska skäl så önskar) och en jämlik behandling av elever och verksamhetsutövare med en traditionell budgeteringsmodell där skolorna (även de fristående) får motivera sina kostnader och intäkter i ett budgetförslag, som efter beredning fastslås av nämnden. Det innebär kanske lite mer administration för att kontrollera underlaget i budgetförslagen men det skyddar eleverna från effekterna av ett finansieringssystem med inbyggda effekter som havererar deras skolor.

Likaså kan effekter av lokalinvesteringar lösas på ett verksamhetsoptimalt sätt, vilket i nuvarande system framstår som svårt.

Därför yrkar jag att:

  1. Budgetering och resursfördelning utifrån elevpengssystemet upphör i och med budgetering för år 2012 och att det från budget för år 2013 ersätts med ett traditionellt budgeteringssystem baserat på enskilda verksamheters förväntade kostnader och intäkter.

_______________

David Aronsson
V Strängnäs

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.