Prioritering för VA-utbyggnad utan underlag

Detta är vad jag sa angående tidsplanen för utbyggnad av kommunalt VA till omvandlingsområden på KF den 26 april 2011.

KF § 21

I Djupvik/Storudden så finns matningsledningar till och från området framdraget sedan 2009. En hel del av fastigheterna i områdets utkant i strandkanten ut mot Storudden är anslutna, liksom en handfull fastigheter i Lundby-delen av det för övrigt redan detaljplanelagda Djupvik.

Därför förstår jag inte att man inte fortsätter med att gräva i området för att ansluta kvarvarande fastigheter. Anslutningsavgifterna som kan betala för kostnaden att ansluta området kommer ju inte förrän fastigheterna ansluts. Att arbetet påbörjats och fastighetsägarna i hela området informerats, i kombination med det plötsliga stoppet, har förstås haft effekt för de fastighetsägare som förväntat sig att få kommunalt VA inom kort.

Delvis utifrån detta undrar jag vad är grunden för prioriteringsordningen? Om vi i fullmäktige ska ta ett beslut så måste vi ju veta vilket underlag som finns för förslaget? Är det miljöhänsyn som avgör, storleken på projektet (dvs SEVABs kostnader), hur omvandlat området redan är eller är det förvaltningens andra planer som styr?

Som det ser ut nu så är allt vi har att gå på för att prioritera en viktig åtgärd ut miljö-, hälsa- och omvandlingshänseende ett protokoll från SEVAB där det i princip bara står vad beslutet ska vara.

Varför Överselö och Ytterselö står med i listan skulle också vara kul att veta. Menar man att hela ön är ett omvandlingsområde?

Jag yrkar att ärendet återremitteras för komplettering så att fullmäktiges ledamöter kan se underlaget för föreslagen prioritering samt för inkludering av Håstahagsvägen i Stallarholmen.

Motivering: För att fullmäktige ska kunna göra en relevant prioritering krävs underlag ur miljösynpunkt (utsläpp), hälsa (befintlig vatten) samt en avvägning mellan beräknade kostnader och potentiella intäkter. Enligt tidningsuppgifter så avser SEVAB att ansluta Håstahagsvägen inom kort, denna saknas i prioriteringslistan.

[Under den fortsatta diskussionen tryckte jag på att det är en stor och viktig åtgärd för miljö och möjligheten till omvandling, samt något som kan drabba enskilda hår, vilken förtjänar bättre underlag]

David Aronsson
Gruppledare KF

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.