Inga besparingar!

[Framfört på kommunfullmäktige den 13/12 2010 gällande Strategisk plan 2011-2014 och Årsplan år 2011 med budget 2012-2013, läs även Strängnäs tidning angående socialnämnden, samt åter igen Strängnäs tidning om inlåsta äldre]

KF 10 Strategisk plan

Jag tänkte bara börja med att säga att vi har fått bra underlag och bra stöd från förvaltningen. Vi vet på decimalen hur många tjänster inom skola och omsorg som vårt förslag medför…

Så jag kan bara delvis hålla med om kritiken. [Hård kritik framfördes av högeroppositionen angående möjligheterna att få underlag]

Jag får väl lov att erkänna att även om jag tycker att uppdelningen mellan årsplan och strategisk plan var bra så har vi nog inte riktigt fått grepp om modellen.

Vår strategiska plan är i stort identisk med vårt kommunpolitiska program… eftersom de helt enkelt beskriver samma sak, vad vi vill att kommunen ska arbete för under mandatperioden.

I korthet så kan man väl säga att vi vill att kvalitetsnivån på kommunens insatser bör bibehållas på minst samma nivå över tid. Det är inte ok att elever i skolan eller äldre i omsorgen under enstaka år drabbas hårt av nedskärningar ur perspektivet att alla kommunmedborgare ska behandlas likvärdigt.

Vi vill ha en kommun som växer med kvalitet och inte bara som sovstad åt Stockholm, i det ligger bland annat en stark och välfungerande kommunal verksamhet i allt från skola till näringslivsenhet.

Vi ska inte locka med låg kommunalskatt, strandtomter och fina villor. Strängnäs styrka borde ligga i att vara en kommun där barn, vuxna och äldre får en god kommunal service. Där det finns jobb så att man kan välja på att jobba lokalt eller att pendla.

[framfört som fortsättning på ovan, men avsett för § 11 nedan]

Vi har ju tjatat om det förut. Om man säger något i valrörelsen så får man lov att stå för det 3 månader senare.

Ett visst mått av populism är väl nödvändigt i en demokrati där väljarna inte orkar och hinner sätta sig in i allt var partierna säger.  Men inte så här…

” Vi satsar på lärarna! Lärartätheten ska öka i skola och förskola och fortbildning prioriteras” … kunde inte sagt det bättre själv. Detta står i majoritetens strategiska plan. En av få saker som inte bara är fokus på någon sorts odefinierad kvalitet och framhävande av alternativ till den kommunala skolan.

Majoriteten säger också i den strategiska planen att personaltätheten inom äldrevården ska öka.

Årsplanen är tänkt att komplettera den strategiska planen, inte motsäga den. I årsplanen läser jag …. Inga satsningar 2011, nedskärning med 2-3 % 2012, inga satsningar 2013.

”Vi satsar på lärarna!!”… som sagt var.

Moderaterna, med stödpartier, har ju valt att mörka 2012 och 2013… kanske är smart och populistiskt, men inte i enlighet med kommunallagen. Vi har ju hört att 2011 ser tungt ut, men jag skulle säga att 2012 inte är lättare.

Moderaterna har sin vana trogen föreslagit orealistiskt stora nedskärningar vilket Erik (Berg, SP) också nämnde, tre veckor innan budgetårets början.

KS ska spara 8 miljoner som helårseffekt. Vad räknar ni med som genomförandetid och egentlig nedskärning. Med uppsägningstider i snitt runt 6 månader i beräkningen så föreslår ni ju nedskärningar på närmre 20% av KS budget. Jag ser det som fullständigt orealistiskt att genomföra under ett år med någorlunda bibehållen kvalitet. Men det kanske bara är propaganda?

Detta är precis samma medicin som när ni styrde och det lär väl resultera i lika dålig budgetdisciplin och underminerat resultat som då.

Sen försöker de vara roliga också… Personaltätheten ska upp på äldreboendena. 3 miljoner finansieras inom ram… ergh… om det var så lätt att höja personaltätheten så undrar ju i alla fall jag varför ni och majoriteten aldrig lyckats förut. Sen tycker jag ju att man bör peka på vad som ska prioriteras ned också.

Vänsterpartiet förutsätter att våra väljare är bland de som anser att det är värt att betala en dryg hundralapp i månaden för att få ännu bättre kommunal service.

Vår årsplan baseras på vårt kommunalpolitiska program för mandatperioden.

Ni kan se ovan vad vi föreslår utöver bibehållen kvalitet.

Vi föreslår bland annat återställning av tidigare nedskärningar inom skolan inkluderat högstadiet (så att lärartätheten når 8,6) och ökad personaltäthet inom omsorgen samt en fortsatt satsning på arbetslösa ungdomar och borttagen avgift på kulturskolans kurser.

Vi är i återställandefasen av en ekonomisk kris skapad av storfinansen. Eftersom vi knappast kan komma åt dom på kommunal nivå så får vi alla hjälpa till att betala. Vänsterpartiet ser det som oacceptabelt att skolelever och äldre ska få ta hela smällen. De förtjänar den nivå på verksamheten som vi alla säger oss vilja ha.

Därför föreslår vi att fullmäktige i samband med budgetbeslutet även tar beslut om en ny skattesats så att vi kan uppfylla de vallöften som vi alla gav.

Jag yrkar…

  1. Avslag på KS förslag till strategisk plan
  2. Att Vänsterpartiets förslag till strategisk plan antas i sin helhet.

KF 11 Årsplan

Jag yrkar

  1. Avslag på kommunstyrelsens förslag.
  2. Att Vänsterpartiets förslag till årsplan för 2011 med  budget för 2011-2013 antas i sin helhet samt att nämndernas beslut om budget för 2011 följaktligen rivs upp och anpassas till ny rambudget för 2011.
  3. Att skattesatsen fastställs till 22:30

Yrkandena sker med hänvisning till Kommunallagen (1991:900) 8 kap 4§ tredje stycket, 8 kap 9§ andra stycket.

Du gillar kanske också...

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.